Đất nền Jamona Golden Silk quận 7 gồm 227 nền bao gồm:

Đất nền nhà phố liên kế: diện tích từ 75m2-120m2 thuộc lô: A, B, C, D, M, L. Diện tích phổ biến: 5×18, 5×19, 5.4×20, 5.2×20 (m²).
Biệt thự song lập: diện tích từ 133.2m²-190m² thuộc lô E, F, G, H, I, K. Diện tích phổ biến: 7×18, 7.4×18, 9.1×18 (m²)
Biệt thự đơn lập: diện tích từ 252m² – 296m² đến trên 300m² thuộc lô G, H với các diện tích phổ biến như: 14×18, 14.8×20 (m²).
Quy cách xây dựng chung: nhà phố 1 trệt 3 lầu, biệt thự 1 trệt 2 lầu theo quy hoạch được duyệt.

 • Lô A: 16 nền (nhà phố liên kế)
 • Lô B: 4 nền (nhà phố liên kế)
 • Lô C: 36 nền (nhà phố liên kế)
 • Lô D: 32 nền (nhà phố liên kế)
 • Lô E: 32 nền (biệt thự song lập)
 • Lô F: 28 nền (biệt thự song lập)
 • Lô G: 21 nền ( 14 nền biệt thự song lập – 7 nền biệt thự đơn lập)
 • Lô H: 8 nền (4 nền biệt thự song lập – 4 nền biệt thự đơn lập)
 • Lô I: 8 nền (biệt thự song lập)
 • Lô K: 8 nền (biệt thự song lập)
 • Lô L: 23 nền (nhà phố liên kế)
 • Lô M: 10 nền (nhà phố liên kế)

mat-bang-phan-lo

TIEN-ICH

MB outline